kitesquotes
kitesquotes:

"Đã có những người đến dù chỉ một khoảnh khắc, để lại cho ta vô vàn cảm xúc nhưng rồi lại ra đi… Vậy mà ta vẫn thương, vẫn nhớ. Đôi lúc, con người chúng ta vẫn có thể dành tình cảm cho một người mà chẳng cần lý do gì cụ thể.Tình yêu mà, kỳ quặc lắm!”{Mẫn - Người đi bán nắng}{Photo by Jean Fan}des by Aqua@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Đã có những người đến dù chỉ một khoảnh khắc, để lại cho ta vô vàn cảm xúc nhưng rồi lại ra đi… Vậy mà ta vẫn thương, vẫn nhớ. Đôi lúc, con người chúng ta vẫn có thể dành tình cảm cho một người mà chẳng cần lý do gì cụ thể.

Tình yêu mà, kỳ quặc lắm!”

{Mẫn - Người đi bán nắng}
{Photo by Jean Fan}
des by Aqua@Kitesvn.com